Zima powinna być czasem podarunków i radości. Fun Factory zaczyna już dziś i pragnie podarować Ci prezent. Przewiń dalej, jeśli chcesz wiedzieć więcej...

 

Kochamy dostawać prezenty, kochamy je dawać. Udział w promocji jest prosty.

Kupując co najmniej jeden produkt powyżej 299 zł otrzymasz od nas w prezencie pięknie pachnącą wegańską świecę do masażu oraz praktyczną torebkę do przechowywania gadżetów. Wystarczy, że klikniesz w obrazek poniżej, a znajdziesz się w sklepie, gdzie zrobisz zakupy.

Regulamin promocji znajduje się poniżej tej strony. Przewiń dalej, żeby się z nim zapoznać.

 

 

REGULAMIN

Warunki Promocji „KAMPANIA ZIMOWA FUN FACTORY” (dalej również: „Warunki Promocji”)

I. Postanowienia wstępne
1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „KAMPANIA ZIMOWA FUN FACTORY” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.
2. Organizatorem Promocji „KAMPANIA ZIMOWA FUN FACTORY” jest Netstone S.C., ul. Kołłątaja 18, 67-200 Głogów, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 6931932499, REGON: 390764502 (dalej również: „Organizator”).
3. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem www.funfactory.pl („Sklep Internetowy”). W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji
1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji polegajacej na otrzymaniu do zamówienia zawierajacego co najmniej jeden produkt marki Fun Factory o wartości od 299zł bezpłatnie pakietu promocyjnego składającego się ze świecy do masażu YESforLOV oraz torebki Fun Factory M:  (dalej również: „Przedmiot Promocji”).
2. Promocja obowiązuje w następującym okresie: 26 listopada do 24 grudnia 2019r. lub do wyczerpania zapasu Przedmiotów Promocji (dalej również: „Czas Trwania Promocji”)
3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).
4. Aby wziąć udział w Promocji należy w Czasie Trwania Promocji:
a. zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji;
b. dodać Produkty biorące udział w Promocji do Koszyka;
c. złożyć Zamówienie – Przedmiot Promocji zostanie dodany do zamówienia przez obsługę w trakcie jego realizacji
d. wpisanie w uwagach do zamówienia informacji, że Klient nie chce brać udziału w Promocji oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.
5. Promocja nie obejmuje produktów Fun Factory o wartosci poniżej 299zł.
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym. Promocja łączy się z upustem gwarantującym darmową dostawę, dotyczącym zamówień o wartości powyżej 150zł.
7.W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Przedmiot Promocji naliczany jest do całego zamówienia, a nie do poszczególnych produktów.
8.Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
 
III. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: sklep@funfactory.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: Netstone S.C., ul. Kołłątaja 18, 67-200 Głogów (dalej również: „Reklamacje”).
2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
3. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.
 
IV. Postanowienia końcowe
1.Niniejsze Warunki Promocji są publicznie dostępne pod adresem URL: https://www.funfactory.pl.
2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: https://www.funfactory.pl.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
c) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi
d) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
4.W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację na stronie https://www.funfactory.pl.
5.Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia pod wskazanym wyżej adresem.
 
Głogów, 25.11.2019 r.